Nyheter

Gulv-varme

Kaldt? En varm kopp te, et varmt bad, fyre i peisen, innekos . K07anskje vurdere gulvvarme, om du ikke har fra før
Les mer..

Biobränslets energiinnehåll

KWh 1 ton pellets (8 % fukthalt)   4 800 1 ton ved (30% fukthalt)      3 530 1 m3 eldningsolja                10 000 2,1 ton pellets                     10 000 3,2 ton (c.a 5,5 m3) ved    10 000 Källa: Pelletsbranschen
Les mer..

Flis

Flis är fint sönderdelat, flisat, virke. Som råvara används mindre värdefulla träddelar, virke och träddimensioner som inte duger till annat ändmål. I dagsläget har det blir vanligt att man tillvaratar grot(grenar o toppar) som flis i samband med slutavverkning. Flis används som energiråvara och som pappersråvara. Den stora användningen av flis förekommer inom massa- och pappersindustrin. Massaveden barkas…
Les mer..

Pellets

Bränslepellets är ett biobränsle i pelleterad form som tillverkas ur olika biprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin. Tillverkning av pellets sker genom att såg- eller kutterspån torkas, därefter mals det i en kvarn för att få en finare fraktion. Det malda materialet pressas sedan under extremt högt tryck (25 ton per kvadratcentimeter är inte ovanligt) och i höga temperaturer…
Les mer..