Vi brukte BIOVSS på vårt nybygg og de var med helt fra starten under all planlegging. Vi valge også å la Biovss levere vårt varmesystem inkludert serviceavtale. Vi er strålende fornøyd med både arbeid og service de utfører for oss.

Anders Danielsson, VD
https://www.facebook.com/andersg7danielsson